Strefa egzaminów

Pytania na licencje


  • PRAWO JAZDY

    Pytania na prawo jazdy C+E

1. Jakiej prędkości nie pozwala przekroczyć homologowany ogranicznik prędkości, w który jest wyposażony samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony?
a. 70 km/h.
b. 85 km/h.
c. 90 km/h.

2. Jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość samochodu ciężarowego z ładunkiem?
a. 3,5 m.
b. 4,5 m.
c. 4 m.

3. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy ciągniętej za tym pojazdem?
a. 18,75 m.
b. 22 m.
c. 16,5 m.

4. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość wystającego ładunku, który przewozisz samochodem ciężarowym, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu?
a. 2 m.
b. 1,5 m.
c. 0,5 m.

5. Jaki jest maksymalny, nieprzedłużony dzienny czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?
a. 8 godzin.
b. 9 godzin.
c. 11 godzin.

6. Jaki jest maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?
a. 24 godziny.
b. 45 godzin.
c. 56 godzin.

7. Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy?
a. Nie rzadziej niż co 14 dni.
b. Nie rzadziej niż co 28 dni.
c. Nie rzadziej niż co 1 miesiąc.

8. Kiedy kierując samochodem ciężarowym masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?
a. Gdy z przeciwka nadjeżdża inny pojazd.
b. Gdy zaczyna padać deszcz.
c. Gdy wjeżdżasz na obszar zabudowany.

9. Co powinieneś zrobić hamując nagle (awaryjnie) samochodem ciężarowym wyposażonym w układ przeciwblokujący (ABS)?
a. Mocno wcisnąć pedał hamulca i sprzęgła i nie zwalniać ich w chwili zadziałania układu ABS.
b. Mocno wcisnąć pedał hamulca i zmniejszyć nacisk w chwili zadziałania układu ABS.
c. Hamować pulsacyjnie aż do zadziałania układu ABS.

10. Który dokument stwierdza dopuszczenie samochodu ciężarowego do ruchu?
a. Prawo jazdy kategorii C.
b. Dowód rejestracyjny.
c. Lista przewozowa.


🛑 Min. 55% skuteczności = egzamin zdany.

  • Licencja

    Pytania Certyfikat Standard

1. Do czego służy mata używana przy mocowaniu ładunku na samochodzie ciężarowym?
a. Do zmniejszenia hałasu powodowanego przez ładunek.
b. Do zwiększenia tarcia.
c. Do zmniejszenia tarcia.

2. Jak powinieneś pokonywać zakręty samochodem ciężarowym?
a. Płynnie korygować tor jazdy uwzględniając krzywiznę zakrętu.
b. Pokonywać zakręt z wciśniętym pedałem sprzęgła.
c. Utrzymywać maksymalne obroty silnika na całej długości zakrętu.

3.Czy inspektor transportu drogowego podczas kontrolowania pojazdu, który wykonuje transport drogowy, ma prawo weryfikować dane o pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów?
a. Tak, w tym zakresie przysługują takie same prawa jak policji.
b. Nie, takie uprawnienia posiada tylko policja.
c. Nie, do weryfikacji danych o pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów uprawnione są tylko: policja, straż graniczna i służby celno-skarbowe.

4. Jak sygnalizowana jest niesprawność układu przeciwblokującego (ABS)?
a. Świetlnym sygnałem kontrolnym na tablicy rozdzielczej.
b. Sygnałem dźwiękowym.
c. Włączeniem się świateł awaryjnych.

5. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni?
a. Zwiększone ryzyko poślizgu.
b. Zwiększenie przyczepności opon do jezdni.
c. Skrócenie drogi hamowania.

6. Przewozisz samochodem ciężarowym o szerokości 2,55 m ładunek o szerokości 3 m. Na jaką maksymalną odległość może on wystawać z jednej strony pojazdu ?
a. 45 cm.
b. 25 cm.
c. 23 cm.

7. Jak jest maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdu z ładunkiem?
a. 3 m.
b. 3,5 m.
c. 4 m.

8. Który z wymienionych czynników nie ma bezpośredniego wpływu na długość drogi hamowania samochodu ciężarowego?
a. Rodzaj nawierzchni jezdni.
b. Sposób hamowania.
c. Niewielka masa przewożonego ładunku.

9. W którym z wymienionych przypadków silny boczny wiatr ma największy wpływ na stabilność jazdy pojazdem członowym?
a. Podczas przewozu ładunku o dużej masie.
b. Podczas jazdy bez ładunku i przy dużej powierzchni bocznej zespołu pojazdów.
c. Podczas jazdy bez ładunku i przy małej powierzchni bocznej zespołu pojazdów.

10. Czym mogą być spowodowane trudności w utrzymaniu prostego toru jazdy samochodu ciężarowego?
a. Zużyciem przekładni kierowniczej i nadmiernym luzem w układzie kierowniczym.
b. Zużyciem okładzin ciernych układu hamulcowego.
c. Brakiem ograniczników skrętu kół kierowanych.


🛑 Min. 55% skuteczności = egzamin zdany.

Napisz na #🅲┃standard

error: Kopiowanie naszych treści jest zakazane!