1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a). Zarząd firmy MTT Logistic składa się z dwóch właścicieli, są nimi SHAKYxKiNG i Siwy Edek (plm20). Są to osoby, które po konsultacji podejmują wszystkie decyzje związane z firmą.

b). Dołączenie do naszej firmy oznacza akceptację regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania zasad w nim zawartych. Regularne nieprzestrzeganie regulaminu oprócz słownych upomnień, będzie owocowało głównymi ostrzeżeniami, których limit wynosi dwa. Przy trzecim poważnym ostrzeżeniu, osoba zostaje zwolniona w trybie natychmiastowym.

c). Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.

d). Za wszelkie sprawy firmowe odpowiedzialny jest zarząd firmy.

e). Wszystkich pracowników firmy obowiązują zasady netykiety, czyli zachowania zasad kultury osobistej. Obowiązują one na firmowym serwerze Discord oraz wszędzie tam, gdzie pracownik reprezentuje w jakikolwiek sposób przynależenie do Firmy.

f). Rozgrywkę w naszej firmie prowadzimy w grze Euro Truck Simulator 2 w następujących trybach:

   singleplayer – dostępny dla kierowców oraz rekrutów

   multiplayer [SCS] z modyfikacjami firmowymi – dla kierowców, którzy są w firmie ponad 100 dni ,zrobili co najmniej 100 tys km i nie posiadają aktywnego ostrzeżenia

g). W naszej firmie obowiązuje jazda z włączonym ogranicznikiem prędkości(90 km/h)

h). Język gry oraz waluta muszą być ustawione na Polski oraz PLN/ZŁ.

i). Ładunki o masie 0 ton lub większe niż 30 ton(wyjątkiem jest oddział MTT Elite) nie będą akceptowane.

j). Zakazuje się skracania trasy korzystając z przepraw promowych oraz wydłużania ich robiąc nadmierne km.

k). Ogłoszenia zarządu na Discord mają taką samą moc jak regulamin.

l). Zakazuje się stremowania, transmitowania, nagrywania, tworzenia grup i udostępniania firmowej rozgrywki bez zgody zarządu.
Osoby, które otrzymały zgodę od zarządu na streamowanie lub nagrywanie filmów, są zobowiązane do dodania informacji w opisie transmisji/filmu o naszej firmie takich jak: adres strony internetowe, adres naszego FB oraz baner (dostępny tylko dla osób transmitujących na platformie twitch).

ł). Zakazuje się przekazywania informacji o sytuacji w firmie osobom postronnym.

m). Spedytor ma prawo odrzucić dostawę z uwagi na przekroczenie czasu pracy oraz brak poprawnego odczytania trasy przez system Telemetryczny

n). Wszelkiego rodzaju awanse, degradacje oraz zwolnienia odbywają się w obecności kierowcy, którego dotyczy dana sprawa, kierowca ten zapraszany jest na spotkanie z zarządem, na którym otrzymuje informacje.

o). Zarząd ma prawo do cofnięcia dostaw oraz podejmowania decyzji co do nich przez 5 dni od momentu oddania.

p). Od kandydata na kierowcę oraz kierowców wymagamy, aby tryb realnego zużycia paliwa był cały czas włączony.

r). Kierowca ma możliwość ubiegania się o nowy pojazd po przejechaniu pierwszych 100 tys. kilometrów w firmie. Złożenie wniosku o wymianę auta jest jednorazowe, każda następna wymiana auta jest konsultowana z zarządem.

s). Od kandydata na kierowcę oraz kierowców jeżdżącym w naszej firmie wymagamy nie przynależności do innej wirtualnej firmy.


2. REKRUTACJA

a). Od osoby zainteresowanej dołączeniem do naszej firmy, wymagamy ukończonych 18 lat. Jest to jeden z podstawowych warunków, na który zwracamy uwagę. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, prosimy o niewysyłanie podania, gdyż zostanie ono automatycznie odrzucone.

b). Od osób zainteresowanych dołączeniem do naszej firmy, wymagamy również przejechanych 200 godzin w ETS2 na platformie Steam.

c). Od kandydata na kierowcę wymagamy posiadania następujących dodatków:

Mapowych:

   DLC Going East

   DLC Skandynawia

   DLC Vive la France

   DLC Italia

   DLC Beyond the Baltic Sea

   DLC Road to the Black Sea

   DLC Iberia

Inne:

   DLC Krone Trailer Pack

   Actros Tuning Pack

   Mighty Griffin Tuning Pack

   XF Tuning Pack

   High Power Cargo Pack

   Heavy Cargo Pack

d). Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia osoby, której opinia wśród społeczności może budzić wątpliwości, co do zachowania takowej osoby.

e). Pracownik będąc w firmie, dobrowolnie opuścił jej szeregi, ma możliwość ponownego przyjęcia. Wniosek taki może zostać złożony, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od potwierdzenia wypowiedzenia przez członka zarządu.

f). Formularz rekrutacyjny zostanie rozpatrzony przez Zarząd w ciągu 48h od momentu jego przesłania.

g). Każda osoba wysyłająca podanie ma możliwość zobaczenia statusu swojego podania pod tym linkiem.

Status może mieć kilka stanów:

   NOWY – podanie nie jest jeszcze rozpatrzone

   ODRZUCONE – podanie jest odrzucone

   ZAAKCEPTOWANE – podanie zostało zaakceptowane

   BŁĘDNE DANE – link do profilu steam jest błędny.

h). W przypadku gdy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostanie wysłany mail (na adres który został podany w formularzu rekrutacyjnym) z dalszymi informacjami odnośnie rozmowy rekrutacyjnej na Discord w celu weryfikacji wieku oraz przedstawienia informacji i zasad panujących w Firmie.

i). Jeżeli podanie zostało odrzucone, proces rekrutacyjny zostaje przerwany.

j). W szczególnych przypadkach, kiedy zarząd ma wątpliwości, co do podanego wieku przez kandydata, ma prawo o poproszenie potwierdzenia tożsamości poprzez skan lub zdjęcie dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub paszportu, w którym widoczna musi być data urodzenia oraz imię i nazwisko

 

3. DISCORD

Serwer Discord jest dostępny dla każdego, jest to wspólne, ogólnodostępne dobro, dlatego szanujmy je. Szanujmy siebie, swój czas i swój słuch, a więc zachowujmy pełną kulturę. Korzystajmy z niego, jak naprawdę chcemy coś powiedzieć, a nie żeby gadać byle gadać, bo o bałagan naprawdę nie jest trudno. Ekipa składa się z osób w różnym wieku, zaczynając od 21 lat na 50+ kończąc, a każdy przychodzi do gry, aby się zrelaksować, odpocząć i spędzić miło czas, a nie słuchać wrzasków, itp. Wszystko sprowadza się kultury oraz tolerancji i celowo to poniżej powtarzamy.

a). Discord służy do komunikacji między sobą, więc niepotrzebne komentarze, czy “gorzkie żale” zachowujemy dla siebie.

b). Nie wchodzimy sobie w słowo. Jedna osoba kończy wypowiedź, druga dopiero wtedy zaczyna, bo w innym wypadku tworzy się zamieszanie. Pamiętajmy o kulturze.

c). Unikamy przeklinania. Mnóstwa wulgaryzmów można łatwo uniknąć, zastępując je normalnymi wyrazami.

d). Nie ubliżamy sobie nawzajem. Żarty żartami, ale wszystko z umiarem. Nie przekraczamy pewnych granic, jeśli ktoś sobie tego nie życzy.

e). Każdy z kandydatów na stanowisko kierowcy oraz kierowca mają obowiązek stosowania się również do regulaminu wewnętrznego naszego serwera Discord.

f). Osoby, które z jakiegokolwiek powodu nie mają możliwości uczestniczenia w rozmowach na komunikatorze Discord, proszone są o kontakt z zarządem.

 

4. AKTYWNOŚĆ

Podstawową rzeczą wymaganą w firmie jest aktywność. Firma to grupa, która zrzesza osoby, tworzy społeczność opartą na wspólnych zasadach i spędzaniu wspólnie czasu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty z nami jeździć, niech poinformuje o tym i nie jeździ. Jak komuś się coś nie podoba, niech wyrazi swoją opinię i przedstawi propozycje zmian. Jeśli ktoś kogoś nie toleruje, ma z kimś problem, również prosimy o taką informację. Nie chcemy konfliktów i zależy nam na dobrej atmosferze. Mimo to nie będzie tolerancji dla osób nieaktywnych.

a). Obowiązkowo wypełniamy kartę kierowcy.

Limit uszkodzeń towaru wynosi 5%.
Limit wczytania (cofnięcie zapisu w ramach korzyści uszkodzeń na konto kierowcy) wynosi 1 raz na trasę która wynosi min. 1000km.Kierowca również zobowiązany jest do uwzględnienia takowego wczytania w notatce do sprawdzającego.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków, poskutkuje odrzuceniem trasy. Nagminne oszukiwanie w karcie i naginanie zasad będzie skutkowało ostrzeżeniem.

b). Tak jak wcześniej wspominaliśmy, w naszej firmie stawiamy na aktywną ekipie, dlatego każdy z kierowców ma do wyboru dwie normy, z których musi się wywiązać. Tygodniową, która wynosi 3 tys. km lub miesięczną, która w oddziale Logistic wynosi 12 tyś km. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie groziło karą.

c). Informujemy o dłuższych nieobecnościach. Jak ktoś ma szkołę, pracę, jedzie na wakacje – obowiązkowo o tym informujemy zarząd. Nikt nie jest jasnowidzem, a także nie chcemy nikogo rozliczać z czasu, który spędza w grze, ale budujemy ekipę opartą na aktywnych osobach, a nie takich, które zaglądają raz na miesiąc. Nie wymagamy obecności codziennie, jednak w przypadku braku aktywności bez jakiejkolwiek informacji przez 7 dni – dajemy ostrzeżenie.

d). Pracownik, który ma zamiar być nieobecny więcej niż 7 dni, zobowiązany jest do zgłoszenia swojej nieobecności, poprzez napisanie podania o urlop, podając dokładny lub przybliżony termin swojej nieobecności.

e). Udzielamy się na systemie oraz Discord. Firma to ludzie, ekipa, która ją tworzy. Podrzucajcie `pomysły, propozycje zmian, dyskutujmy o tym, co nas boli, co nam się nie podoba i co chcielibyśmy zmienić. Korzystanie tylko z Discorda nie załatwia wszystkiego. W pełnym gronie zmiany będziemy omawiać właśnie na systemie.

f). Regularny brak aktywności również zostanie zauważony i z taką osobą będziemy musieli porozmawiać.

5. PRACOWNICY

a). Pracownikiem Firmy zostaje się w momencie utworzenia konta na systemie, zaś zwolnienie następuje w momencie usunięcia konta na systemie.

b). W Firmie przygotowane zostały następujące stanowiska:

   Kierowca na okresie próbnym – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy ukończyli pomyślnie proces rekrutacji. Wszyscy pracownicy na tym stanowisku objęci są okresem próbnym, który trwa co najmniej 2 tygodnie, ale nie dłużej niż 30 dni.

   Kierowca na połowie etatu – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy z ważnych prywatnych powodów nie mogą wyrobić limitów przeznaczonych dla kierowców na pełnym etacie, lecz nadal chcą pozostać w Firmie. To stanowisko przydzielane jest przez Zarząd tylko w szczególnych przypadkach na wyraźną prośbę pracownika. Ranga nadawana jest kierowcy, który jest minimum 100 dni w firmie.

   Kierowca na pełnym etacie – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy pomyślnie ukończyli okres próbny. Pracownicy na to stanowisko przyjmowani są bezterminowo.

   Kierowca honorowy – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy w znaczącym stopniu przyczynili bądź przyczyniają się do wyraźnego rozwoju naszej firmy. Kierowca posiadający rangę zasłużonego może wykonać 75% z normy, którą ma do wyrobienia w skali miesiąca, aby ta została zaliczona.

   Spedytor – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy zostali wybrani przez zarząd do pełnienia funkcji dyspozytora, głównym zadaniem jest weryfikacja listów przewozowych, oddawanych przez pozostałych pracowników;

   Kierownik – ranga ta przeznaczona dla pracowników wchodzących jednocześnie w skład Zarządu Firmy, których głównym zadaniem jest wspomaganie szefostwa w zarządzaniu Firmą.

   Szef – ranga ta przeznaczona dla pracowników wchodzących jednocześnie w skład Zarządu Firmy, których głównym zadaniem jest zarządzanie Firmą.

 

6. URLOPY

a). Każdy z pracowników, pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy oraz przebytych kilometrów. Widełki urlopu prezentują się następująco:

   20 000 KM, minimum 1 miesiące jazdy w firmie – 7 dni roboczych

   40 000 KM, minimum 4 miesiące jazdy w firmie – 14 dni roboczych

   60 000 KM, minimum 6 miesięcy jazdy w firmie – 26 dni roboczych

b). Każdy z pracowników, pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie oraz połowie etatu, ma również prawo do urlopu na żądanie. Urlop ten można wykorzystać w formie 4 dni następujących po sobie lub pojedynczo w różnym odstępie czasu.

c). Każdy z pracowników, pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie oraz połowie etatu, posiada również prawo do 2 dni urlopu po zakończonej rozpisce.

d). Zarząd ma prawo do odrzucenia podania o urlop lub zmiany czasu jego trwania.

e). W przypadku, gdy pracownik zgłosi urlop i zostanie on zaakceptowany, nie ma możliwości cofnięcia tego podania.

f). Pracownik, który ma zamiar być nieobecny powyżej 14 dni, zobowiązany jest do zgłoszenia oraz uzasadnienia swojej nieobecności poprzez napisanie podania o urlop, podając dokładny lub przybliżony termin oraz uzasadnienia napisanego w wiadomości prywatnej skierowanego do osoby z zarządu firmy.

 

7. OSTRZEŻENIA

Do naszej firmy został zaimplementowany system ostrzeżeń, ma on na celu zminimalizowanie braku aktywność wśród naszych kierowców oraz nakreślenie błędów, które są przez nich wykonywane.
Każdy z kierowców, który otrzymał ostrzeżenie, ma prawo do odwołania się od niego w ciągu 2 dni, odwołanie zostanie rozpatrzone przez szefostwo w ciągu 24h.

Ostrzeżenie traci ważność gdy:

Gdy kierowca wykona 100 tys. kilometrów (od momentu dostania upomnienia)

Podstawową do otrzymania ostrzeżenia jest:

   brak aktywności

   nadmierne spalanie (średnia powyżej 45l / 100km na dostawę)

   nadmierne uszkodzenia (powyżej 20%)

   złe odwzorowanie pojazdu

   brak wykonania przeglądu, serwisu lub myjni

   złe uzupełnienie karty kierowcy

   niezapowiedziany urlop

   nieumiejętne używanie tachografu

   nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach

   nieprzestrzeganie wewnętrznego regulaminu Discord

   nieaktualizowanie modyfikacji firmowych

   nieaktualizowanie plików telemetrycznych

   nie śledzenie aktualności firmowych

Kierowca posiadający ostrzeżenie na swoim koncie, nie ma możliwości ubiegania się o zmianę zestawu.
Opcja ubiegania się o zestawy, będzie możliwa dopiero w momencie, gdy kierowca wykona określoną liczbę kilometrów, a ostrzeżenie, jakie zostało na niego nadane, zostanie usunięte z jego konta.

8. PUNKTACJA DES

System punktacji DES to algorytm oceniający styl jazdy naszych kierowców, który służy do awansowania oraz prestiżu kierowców w Firmie MTT. Jest on rozliczany po każdej zatwierdzonej trasie.

Punkty dodatkowe:

Każdy z kierowców jest nagradzany 3 pkt za oddaną dostawę, ponadto każdy z kierowców może otrzymać dodatkowe 2 pkt za oddanie trasy, która jest ponad normę tygodniową/miesięczną. Kolejny dodatkowy 1 pkt kierowca może otrzymać za brak uszkodzeń w oddanym zleceniu. Punktacja DES nagradza również kierowców, dla których oprócz dużej ilość kilometrów liczy się średnie spalanie, dlatego też kierowcy za spalanie poniżej 30l są nagradzani 2 dodatkowymi pkt, kolejnym progiem średniego spalania, za który kierowca otrzyma 1 dodatkowy pkt jest 31 do 40l śr. splatania.

Punkty ujemne:

Punktacja DES to nie tylko dodatnie punkty, każdy z kierowców musi mieć na uwadze to, że punktacja działa również w drugą stronę. Kierowcy, mającemu uszkodzenia ładunku do 5% w oddanym zleceniu, odejmowane są 2 pkt, natomiast kierowcy mającemu uszkodzenia ładunku od 5%, zostaje odjęte 5 pkt. Punkty minusowe tyczą się również wysokiego średniego spalania, kierowcy mającemu średnie spalanie powyżej 45 l zostaje odjęte 5 pkt. Jednym z ostatnich powodów dostania minusowych punktów jest odesłanie karty dostawy do poprawy, wtedy kierowcy odejmowane jest 4 pkt, natomiast odrzucenie dostawy wiąże się z dostaniem 10 minusowych pkt. Ostatnim powodem, za jaki kierowca może dostać minusowe punkty, to ostrzeżenie, w przypadku jakiegokolwiek ostrzeżenia kierowca zostaje ukarany 10 minusowymi punktami.

 

9.SYSTEM RANG

System rang to unikatowy sposób na rywalizację w systemie kariery kierowcy.

Zakres punktowy rang do zdobycia:

   Szaleniec | -1 – -100 pkt

   Nowicjusz | 0 – 100 pkt

   Początkujący | 101 – 300 pkt

   Utalentowany | 301 – 500 pkt

   Zawodowiec | 501 – 800 pkt

   Mistrz | 801 – 1000 pkt

   Elita | 1001 – 1300 pkt

   Legenda | 1301 – 1500 pkt

   Weteran | 1501 – ∞ pkt

 

10. PRAWO JAZDY ORAZ CERTYFIKATY

a). Każdy pracownik, będący w firmie, zobowiązany jest do zdania prawa jazdy na kategorię C oraz C+E. Wyjątkiem jest osoba pełniąca funkcje pilota, od takiej osoby wymagamy zdania dodatkowej kategori jaką jest kat. B. Zdanie egzaminu uprawnia do jazdy w szeregach naszej firmy. Egzamin przeprowadzany jest na naszym serwerze Discord oraz na placu manewrowym w grze. Egzamin odbywa się w formie technicznej, teoretycznej i praktycznej. Jest on przeprowadzany przez zarząd.

b). Pierwszy kurs na prawo jazdy (tylko jedno podejście) jest bezpłatny, każdy następny kurs lub certyfikat jest do kupienia.

Ceny wyrobienia certyfikatów:

   15000 zł – pierwsze uzyskanie certyfikatu na przewóz ładunków typu standard

   25000 zł – pierwsze uzyskanie certyfikatu na przewóz ładunków ponadnormatywnych

   20000 zł – pierwsze uzyskanie certyfikatu na przewóz ładunków ADR

   10000 zł – pierwsze uzyskanie certyfikatu na pilota

   12000 zł – zestawem przestrzennym typu Tandem

   9000 zł – odnowienie certyfikatu

   4500 zł – egzamin poprawkowy

Ceny wyrobienia prawa jazdy:

pierwsze uzyskanie prawa jazdy jest darmowe

   4500 zł – egzamin poprawkowy

c). Certyfikat na przewóz ładunków – zezwala na podejmowanie zleceń oraz ładunków na naczepie typu standard.

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać dany certyfikat:

posiadanie odpowiednich funduszy na zrealizowanie kursu (nowi kierowcy pierwszy certyfikat dostają za darmo)

d). Możliwość jazdy zestawem przestrzennym typu Tandem dozwolone jest wyłącznie po zdaniu dodatkowego kursu

e). Certyfikat na ładunki ponadgabarytowe – zezwala na podejmowanie zleceń z naczepami ponadgabarytowymi oraz z ładunkami dłuższymi niż standardowe.

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać dany certyfikat:

   staż w firmie powyżej 100 dni

   przejechane powyżej 200 tyś. km

   średnie uszkodzenia na poziomie 0,50%

   posiadanie odpowiednich funduszy na zrealizowanie kursu

f). Certyfikat na ładunki ADR – zezwala na podejmowanie zleceń z ładunkami ADR (chemikalia, paliwa itp).

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać dany certyfikat:

   staż w firmie powyżej 60 dni

   przejechane powyżej 100 tyś. km

   średnie uszkodzenia na poziomie 0,25%

   posiadanie odpowiednich funduszy na zrealizowanie kursu

g). Od pilotów wymagamy dodatkowej kategorii prawa jazdy B oraz B+E (należy ją zrobić by uzyskać certyfikat pilota)

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać dany certyfikat:

   staż w firmie powyżej 100 dni

   przejechane powyżej 50 tyś. km

   średnie uszkodzenia na poziomie 0,50%

   posiadanie odpowiednich funduszy na zrealizowanie kursu

h). Pracownik ma 24 godzin na zdanie prawa jazdy od momentu dołączenia do firmy.

i). Pracownik na okresie próbnym musi zgłosić się do egzaminującego w celu ustalenia terminu zaliczenia egzaminu na certyfikat standard nie później niż 48 godzin od momentu dołączeniu do firmy.

j). Certyfikat odnawiany będzie automatycznie po upływie 30 dni pod warunkiem, że dany kierowca spełnia wymagania. W innym przypadku certyfikat wygasa..

k).W przypadku, gdy certyfikat wygasa lub zostanie odrzucony, kierowca zobowiązany jest do zgłoszenia tego zarządowi, a kwota odnowienia certyfikatu pobierana jest jak w przypadku robienia go od początku.

 

11. SERWISY ORAZ PRZEGLĄDY

a). Każdy kierowca zobowiązany jest do systematycznych serwisów, przeglądów oraz myjni swojego zestawu.

b). Każdy kierowca zobowiązany jest do systematycznych przeglądów swojego pojazdu (co 20 tys. km.).

c). Zarząd ma prawo wytypować wybrane osoby na serwis, osoby te muszą stawić się w określonym terminie na serwis oraz biura zarządu.

d). Zarząd ma prawo do kontroli pojazdów oraz weryfikacji poprawności serwisowania pojazdu przez kierowcę w wybranym przez siebie czasie.

e). Serwisy wykonujemy po zatwierdzonej rozpisce lub trasie.

f). W przypadku, gdy kierowca w sposób znaczący uszkodził swój zestaw podczas aktywnego zlecenia, a uszkodzenia uniemożliwiają dalszą kontynuację zlecenia, zobowiązany jest on do niezwłocznego kontaktu z zarządem i uzyskanie niezbędnej zgody na udanie się do najbliższego punktu serwisowego, wykonania serwisu oraz opisania danych czynności w notatce kierowcy, następnie po zatwierdzonej dostawie musi odwiedzić serwis w naszym panelu serwisu i wykonać odpowiednie czynności.

g). Każdy kierowca zobowiązany jest do oddania ciężarówki na serwis po jakimkolwiek większym zdarzeniu drogowym.

h). Każdy kierowca zobowiązany jest do wykonywania obowiązkowego mycia pojazdu w przeznaczonych do tego miejscach na terenie naszych baz firmowych oraz wykonania tej czynności w poszczególnej zakładce w naszym systemie.

 

12. MULTIPLAYER (SCS)

a). Rozgrywkę w trybie multiplayer [SCS] należy prowadzić na serwerze firmowym.

b) Podczas konwojów, każdy z kierowców zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego tak,aby w razie hamowania był w stanie skutecznie zareagować

c) Podczas trybu muliplayer przestrzegamy przepisów ruchu drogowego.

 

13. USPRAWIEDLIWIENIA

a) System usprawiedliwień

Usprawiedliwienie swojej nieobecności w obowiązkowym zebraniu zgłasza się poprzez napisanie wiadomości prywatnej, do wybranej osoby z zarządu (minimum 1h przed planowanym zebraniem) W niniejszym przypadku nie nakłada się upomnienia.

b) Anulowanie usprawiedliwień

Anulowanie usprawiedliwień przez zarząd może nastąpić w przedstawionych poniżej okolicznościach.

Gdy zarząd uzna, że osoba pomimo swojej zapowiedzianej nieobecności jest dostępna na platformach Steam oraz Discrod i status aktywności wskazuje na to, że wykonuje inną czynność: np. gra w inną grę.

Gdy osoba nagminnie zgłasza swoje nieobecności.

Zarząd MTT zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, postanowienia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zmian. Zarząd ma prawo do ustalania także własnych reguł, które są nad regulaminem i nie podlegają ustaleniom.

error: Kopiowanie naszych treści jest zakazane!