REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Zarząd firmy MTT Logistic składa się z dwóch osoby, są nimi SHAKYxK!NG oraz Siwy Edek. Są to osoby, które po konsultacji podejmują wszystkie decyzje związane z firmą.

b) Dołączenie do naszej firmy oznacza akceptację regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania zasad w nim zawartych. Regularne nieprzestrzeganie regulaminu oprócz słownych upomnień, będzie owocowało głównymi ostrzeżeniami, których limit wynosi dwa. Przy trzecim poważnym ostrzeżeniu, osoba zostaje zwolniona w trybie natychmiastowym.

c) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.

d) Za wszelkie sprawy firmowe odpowiedzialny jest zarząd firmy.

e) Wszystkich pracowników firmy obowiązują zasady netykiety, czyli zachowania zasad kultury osobistej. Obowiązują one na firmowym serwerze Discord oraz wszędzie tam, gdzie pracownik reprezentuje w jakikolwiek sposób przynależenie do Firmy.

2. REKRUTACJA

a) Od osoby zainteresowanej dołączeniem do naszej firmy, wymagamy ukończonych 18-stu lat. Jest to jeden z podstawowych warunków, na który zwracamy uwagę. Osoby, które nie mają ukończonych 18-stu lat, prosimy o niewysyłanie podania, gdyż podania te zostanie automatycznie odrzucone.

b) Formularz rekrutacyjny zostanie rozpatrzony przez Zarząd w ciągu 24h od momentu jego przesłania.

c) Każda osoba wysyłająca podanie ma możliwość zobaczenia statusu swojego podania pod tym linkiem.

Status może mieć kilka stanów
NOWY – podanie nie jest jeszcze sprawdzone
ODRZUCONE – podanie jest odrzucone
ZAAKCEPTOWANE – podanie zostało zaakceptowane
BŁĘDNE DANE – link do profilu steam jest błędny.

d) W przypadku gdy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostanie wysłany mail (na adres który został podany w formularzu rekrutacyjnym) z dalszymi informacjami odnośnie rozmowy rekrutacyjnej na Discord w celu weryfikacji wieku oraz przedstawienia informacji i zasad panujących w Firmie.

e) Jeżeli podanie zostało odrzucone, proces rekrutacyjny zostaje przerwany.

f) W szczególnych przypadkach, kiedy zarząd ma wątpliwości ze zweryfikowaniem wieku kandydata, ma prawo o poproszenie potwierdzenia tożsamości poprzez skan lub zdjęcie dokumentu dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub paszportu, w którym widoczna musi być data urodzenia oraz imię i nazwisko

3. DISCORD

Serwer Discord jest dostępny dla każdego, jest to wspólne ogólnodostępne dobro, dlatego szanujmy je. Szanujmy siebie, swój czas i swój słuch, a więc zachowujmy pełną kulturę. Korzystajmy z niego, jak naprawdę chcemy coś powiedzieć, a nie żeby gadać byle gadać, bo o bałagan naprawdę nie jest trudno. Ekipa składa się z osób w różnym wieku, zaczynając od 18 lat na 50+ kończąc, a każdy przychodzi do gry, aby się zrelaksować, odpocząć i spędzić miło czas, a nie słuchać wrzasków, itp. Wszystko sprowadza się kultury oraz tolerancji i celowo to poniżej powtarzamy.

a) Discord służy do komunikacji między sobą, więc niepotrzebne komentarze, czy “gorzkie żale” zachowujemy dla siebie.

b) Nie wchodzimy sobie w słowa. Jedna osoba kończy wypowiedź, druga dopiero wtedy zaczyna, bo w innym wypadku tworzy się zamieszanie. Pamiętajmy o kulturze.

c) Unikamy przeklinania. Mnóstwa wulgaryzmów można łatwo uniknąć, zastępując je normalnymi wyrazami.

d) Nie ubliżamy sobie nawzajem. Żarty, żartami, ale wszystko z umiarem. Nie przekraczamy pewnych granic, jeśli ktoś sobie tego nie życzy .

4. AKTYWNOŚĆ

Podstawową rzeczą wymaganą w firmie jest aktywność. Firma to grupa, która zrzesza osoby, tworzy społeczność opartą na wspólnych zasadach i spędzaniu wspólnie czasu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty z nami jeździć, niech poinformuje o tym i nie jeździ. Jak komuś się coś nie podoba, niech wyrazi swoją opinię, przedstawi propozycje zmian, cokolwiek. Jeśli ktoś kogoś nie toleruje, ma z kimś problem, również prosimy o taką informację. Nie chcemy konfliktów i zależy nam na dobrej atmosferze. Mimo to nie będzie tolerancji dla osób nieaktywnych.

a) Obowiązkowo wypełniamy kartę kierowcy.
Limit uszkodzeń towaru wynosi 5%.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków poskutkuje odrzuceniem trasy. Nagminne oszukiwanie w karcie naginanie zasad będzie skutkowało ostrzeżeniami.

b) Tak jak wcześniej wspominaliśmy, w naszej firmie stawiamy na aktywną ekipie, dlatego każdy z kierowców ma do wyboru dwie normy, z których musi się wywiązać. Tygodniową, która wynosi 3 tys. km lub miesięczną, która w oddziale Logistic wynosi 12 tyś km. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie groziło karą.

c) Informujemy o dłuższych nieobecnościach. Jak ktoś ma szkołę, pracę, jedzie na wakacje – obowiązkowo o tym informujemy zarząd. Nikt nie jest jasnowidzem, a także nie chcemy nikogo rozliczać z czasu, który spędza w grze, ale budujemy ekipę opartą na aktywnych osobach, a nie takich, które zaglądają raz na miesiąc. Nie wymagamy obecności codziennie, jednak w przypadku braku aktywności bez jakiejkolwiek informacji przez 7 dni – dajemy ostrzeżenie.

d) Udzielamy się na forum. Firma to ludzie, ekipa, która ją tworzy. Podrzucajcie pomysły, propozycje zmian, dyskutujmy o tym, co nas boli, co nam się nie podoba i co chcielibyśmy zmienić. Korzystanie tylko z Discorda nie załatwia wszystkiego. W pełnym gronie zmiany będziemy omawiać właśnie na forum. Regularny brak aktywności również zostanie zauważony i z taką osobą będziemy musieli porozmawiać.

5. PRACOWNICY

a) Pracownikiem Firmy zostaje się w momencie utworzenia konta na systemie, zaś zwolnienie następuje w momencie usunięcia konta na systemie.

b) W Firmie przygotowane zostały następujące stanowiska:

 • Kierowca na okresie próbnym – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy ukończyli pomyślnie proces rekrutacji. Wszyscy pracownicy na tym stanowisku objęci są okresem próbnym, który trwa co najmniej 2 tygodnie, ale nie dłużej niż 30 dni.
 • Kierowca na połowie etatu – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy z ważnych prywatnych powodów nie mogą wyrobić limitów przeznaczonych dla kierowców na pełnym etacie, lecz nadal chcą pozostać w Firmie. To stanowisko przydzielane jest przez Zarząd tylko w szczególnych przypadkach na wyraźną prośbę pracownika. Ranga nadawana jest kierowcy, który jest minimum 100 dni w firmie.
 • Kierowca na pełnym etacie – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy pomyślnie ukończyli okres próbny. Pracownicy na to stanowisko przyjmowani są bezokresowo.
 • Dyspozytor – ranga ta przeznaczona jest dla pracowników, którzy zostali wybrani przez zarząd do pełnienia funkcji dyspozytora, głównym zadaniem jest weryfikacja listów przewozowych oddawanych przez pozostałych pracowników;
 • Szef – ranga ta przeznaczona dla pracowników wchodzących jednocześnie w skład Zarządu Firmy, których głównym zadaniem jest zarządzanie Firmą.

6. URLOPY

a) Każdy z pracowników pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy oraz przebytych kilometrów. Widełki urlopu prezentują się następująco:

 • 20 000 KM, minimum 1 miesiące jazdy w firmie – 7 dni roboczych
 • 40 000 KM, minimum 4 miesiące jazdy w firmie – 14 dni roboczych
 • 60 000 KM, minimum 6 miesięcy jazdy w firmie – 26 dni roboczych

b) Każdy z pracowników pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie oraz połowie etatu ma również prawo do urlopu na żądanie. Urlop ten można wykorzystać w formie 4 dni następujących po sobie lub pojedynczo w różnym odstępie czasu.

c) Każdy z pracowników pełniący funkcje na stanowisku kierowcy na pełnym etacie oraz połowie etatu posiada również prawo do 2 dni urlopu, po zakończonej rozpisce.

7. OSTRZEŻENIA

Do naszej firmy został zaimplementowany system ostrzeżeń, ma on na celu zminimalizowanie braku aktywność wśród naszych kierowców oraz nakreślenie błędów, które są przez nich wykonywane.

Każdy z kierowców, który otrzymał ostrzeżenie, ma prawo do odwołania się od niego w ciągu 2 dni, odwołanie zostanie rozpatrzone przez szefostwo w ciągu 24h.

Ostrzeżenie starci ważność gdy:
1. Wpłacisz donate na utrzymanie serwera.
2. Po wykonaniu 100 tyś km (od momentu dostania upomnienia)

Podstawową do otrzymania ostrzeżenia jest:

 • brak aktywności
 • nadmierne spalanie
 • nadmierne uszkodzenia
 • złe odwzorowanie pojazdu
 • zły ładunek
 • brak wykonania przeglądu
 • złe uzupełnienie karty kierowcy
 • niezapowiedziany urlop
 • nieumiejętne używanie tachografu

8. PUNKTACJA DES

System punktacji DES to nic innego jak ranking kierowców, nieresetowany i służący do awansu oraz prestiżu kierowcy w Firmie MTT. Jest on rozliczany po każdej zatwierdzonej trasie.

Punkty dodatkowe:

Każdy z kierowców jest nagradzany 3 pkt za oddaną dostawę, ponadto każdy z kierowców może otrzymać dodatkowe 2 pkt za oddanie trasy, która to jest ponad normę tygodniową/miesięczną. Kolejny dodatkowy 1 pkt kierowca może otrzymać za brak uszkodzeń w oddanym zleceniu. Punktacja DES nagradza również kierowców, dla których oprócz dużej ilość kilometrów liczy się średnie spalanie, dlatego też kierowcy za spalanie poniżej 30l są nagradzani 2 dodatkowymi pkt, kolejnym progiem średniego spalania, za który kierowca otrzyma 1 dodatkowy pkt jest 31 do 40l śr. splatania.

Punkty ujemne:

Punktacja DES to nie tylko dodatnie punkty, każdy z kierowców musi mieć na uwadze to, że punktacja działa również w drugą stronę. Kierowcy mającemu uszkodzenia ładunku do 5% w oddanym zleceniu odejmowane są 2 pkt, natomiast kierowcy mającemu uszkodzenia ładunku od 5% zostaje odjęte 5 pkt. Punkty minusowe tycza się również wysokiego średniego spalania, kierowcy mającemu średnie spalanie powyżej 45 l zostaje odjęte 5 pkt. Jednym z ostatnich powodów dostania minusowych punktów jest odesłanie karty dostawy do poprawy, wtedy kierowcy odejmowany jest 1 pkt, natomiast odrzucenie dostawy wiąże się z dostaniem 10 minusowych pkt. Ostatnim powodem, za jaki kierowca może dostać minusowe punkty to ostrzeżenie, w przypadku jakiegokolwiek ostrzeżenia kierowca zostaje ukarany 10 minusowymi punktami.

9.SYSTEM RANG

System rang to unikatowy sposób na rywalizację w systemie kariery kierowcy.

Zakres punktowy rang do zdobycia:

Szaleniec | -1 – -100 pkt 
Nowicjusz | 0 – 100 pkt
Początkujący | 101 – 300 pkt
Utalentowany | 301 – 500 pkt
Zawodowiec | 501 – 800 pkt
Mistrz | 801 – 1000 pkt
Elita | 1001 – 1300 pkt
Legenda | 1301 – 1500 pkt
Weteran | 1501 – ∞ pkt